Aidan fångar glatt ungdomens anda igen genom konst. Han har dammat av de penslar han hade lagt undan för länge sedan och skapar återigen vackra konstverk. Hans konstnärliga strävanden utformas på ett helt nytt sätt nu eftersom hans konstnärsförmåga sköt i höjden efter att ha tillämpat Studieteknologin på grunderna i konst i sig.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.