Agostino är en professionell illustratör som har tagit sig lite tid för att ägna sig åt sin andra konstnärliga passion – skulptering. Han kan förvandla en klump lera till en cool tecknad figur mitt framför ögonen på en. Passionen i konstnärligt skapande är en livgivande impuls, en impuls som bättre kan förstås genom att studera boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.