Agnes har bland de grönaste fingrarna Down Under. Hennes grönsaksland i Sydney är ett ymnighetshorn av underbara grönsaker. Att upptäcka sitt förhållande till naturen och uppskatta de fördelar den erbjuder är en lektion som man kan lära sig på kursen Tillvarons dynamiker i Scientology handboken.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.