Adrian, som är född i Melbourne, förbereder sig inför ett nytt slags Down Under-äventyr på Avancerade organisationen i Sydney. I det här landet med utomhusäventyr kommer han att uppleva livets största äventyr inomhus när han färdas mot andlig upplysning med auditering.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.