Adi är på ett kronologiskt sökande vid Scientology Kyrkan i Portland. Det vill säga, hon studerar Avancerade kliniska kurserna i kronologisk ordning – det är mer än 1 000 föreläsningar, den ena efter den andra!

Avancerade kliniska kurserna (ACC:erna) utgör den dagliga löpande dokumentationen av forskning och upptäckter med L. Ron Hubbards ingående instruktion och demonstrationer för auditörer (utövare av Scientologys vägledning). ACC:erna omfattar mer än 1 000 föreläsningar och 500 skrivna utgåvor.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.