Adalid har kommit till Scientology Kyrkan i Mexico City för att få svar. Och hon fann dem och lade till svar som fungerar, med sin kurs Scientology: En ny syn på livet.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.