Med ett fågelperspektiv på sin stad och en grundförståelse av sina medmänniskor är det klart att man kan nå toppen. Och det är från just detta perspektiv som Morgan ser (och erövrar) sin värld.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.