Andrea är på ett äventyr i Scientology Kyrkan i Padua. Han lär sig nya saker i den äldsta staden i norra Italien – och skaffar sig ett överflöd av kunskap om livet.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.