För att Robert ska få en kristallklar utsikt måste han göra sina fönster fria från fläckar, ränder och märken. För ett jobb som detta använder han sig av en princip från Scientology: Tankens grunder – strukturen i kontroll.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.