Efter solnedgången på Sunset Boulevard hittar man Dylan vid Scientology Kyrkan i Los Angeles. Han gör sin kurs Scientology: En ny syn på livet, som hjälper honom få en ny syn på sitt eget liv.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.