För Ana är Scientology Kyrkan i Portland i Oregon mer än den plats där hon ägnar sig åt sin egen personliga andliga frihet. Byggnaden, med dess minnesutställning över Portlands korståg för religionsfrihet, är ett monument över den kamp som tryggade religionsfrihet för miljontals människor.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.