Silvia förälskade sig i poesi när hon bara var tonåring. Hon kände att hon hade något inom sig att säga, så hon började skriva. Hon har fortfarande något att säga, för hon skriver fortfarande några diktrader nästan varje dag.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.