Johns favoritsak med Scientology Kyrkan i Birmingham är att ha tillgång till det stora biblioteket av L. Ron Hubbards material om Dianetics och Scientology. Och nuförtiden, som han påpekar – med många som uttrycker oro över mental hälsa – finns svaren på stabilitet och lycka i Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.