Som författare, illustratör och utgivare skriver Richard varje dag. Och han och hans fru tar också hand om deras trädgårdsland varje dag. Deras gård-till-bord-odling har precis börjat slå ut, men det ser ut som att det blir en riklig skörd. Intressant nog definierar han sitt trädgårdsarbete och frukterna (eller grönsakerna) av sitt arbete med en sanning om livet han lärde sig i Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.