American Saint Hill Organization i Los Angeles är något av en pärla för Jules, för det är platsen där han gör ovärderliga upptäckter. Jules studerar Vetenskapen om överlevnad och får en bättre förståelse av de olika aspekterna av mänskliga emotioner – vilka alla får hans liv att glittra.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.