Sofia har just börjat ägna sig åt skejtkonsten. Men när hon väl har fått kläm på grunderna är hon säker på att hon kommer att utföra trick som ollies, nollies och kickflips. Det bästa sättet att lära sig nya färdigheter är att först lära sig ett steg riktigt ordentligt, sedan gå vidare till nästa och vidare och vidare tills man behärskar det helt. Det är bara en del av kursen Studieteknologin från Scientology handboken.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.