Kaféet stängt? Det är inget Shahab bekymrar sig över. Han är en kaffekonnässör som rostar sina egna bönor och brygger dem som ett proffs. Om det är så han börjar sin dag, tillbringar han resten av dagen med att fullborda ofullbordade cykler. Han tillskriver den förmågan boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.