När Damon går in i American Saint Hill Organization tittar han förbi bokhandeln, något han aldrig går miste om. Han måste bara göra reklam för den och det alla dess hyllor innehåller, vilket har hjälpt honom att nå tillståndet Clear … och bortom!

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.