ADVANCED ORGANIZATION I LOS ANGELES

På toppen av det ideala Pacifica Bridge står den nya ideala Avancerade organisationen i Los Angeles (AOLA). AOLA levererar avancerade religiösa tjänster åt scientologer över hela Nord- och Sydamerika.

FOTON

PLATS

Adress:
1306 L. Ron Hubbard Way
Los Angeles, CA 90027
USA

Telefon: 323-953-3300

Schema

Öppettider
Öppet varje dag

INVIGNINGSEVENT


LRH:S DRÖM FÖRVERKLIGAD: DET IDEALA PACIFICA BRIDGE

Tre invigningsband faller unisont. Ett för invigningen av den ideala amerikanska Saint Hill-organisationen. Ett annat för Scientologi-kyrkans Avancerade organisation i Los Angeles Ännu ett för fullbordandet av det ideala Pacifica Bridge – varje org en mönstegill ideal org i sig själv.

Ta reda på mer