SCIENTOLOGY-VERKTYG FÖR HUR MAN ÖVERVINNER EKONOMISK STRESS

Med banbrytande framsteg i Scientology som ger de naturliga formlerna för hur man hanterar en ekonomisk kris kan man sluta bekymra sig över ”ekonomi”.

Plågas du av stress och påfrestningar på grund av ekonomiska kriser? Om du ständigt har din uppmärksamhet på ”ekonomi”, istället för att leva ditt liv fullt ut, kommer denna kurs att ge dig verktyg som visar dig vägen till överlevnad och lycka.

Kursen Scientology-verktyg för hur man övervinner ekonomisk stress visar en hur man tar kontroll över och på ett effektivt sätt hanterar en ekonomisk kris, oavsett om den är liten eller verkar vara stor. Den ger en även de verktyg man behöver för att förebygga en kris. Dessa grundprinciper, som är baserade på erfarenhet i organisationer, styr ekonomin för varje etablissemang oavsett storlek, och är lika användbara på ens personliga ekonomi, så att man kan frigöra sin uppmärksamhet och rikta den mot det som betyder mest i tillvaron.

På denna kurs får du lära dig:

  • Hur man handskas med ekonomiska kriser utan att bli en del av förvirringen.
  • De exakta handlingar man gör för att reda ut en ekonomisk situation, och de exakta procedurerna för att hantera påstridiga fordringsägare.
  • Nyckeln till ekonomisk framgång för varje person, rörelse, organisation eller företag – stort eller litet.

När man känner till och förstår grundprinciperna för ekonomisk förvaltning kan man kontrollera sin egen framgång och skapa ett ekonomiskt klimat utan stress. Man kan ha verklig framgång.

”Det första steget när man ska hantera någonting är att skaffa sig en förmåga att möta det.”

– L. Ron Hubbard

Det här var verkligen en bra kurs. Materialet jag studerade var verkligen precis vad jag behövde och hjälpte mig i min nuvarande situation. Jag hade faktiskt börjat bli förtvivlad, men den här kursen fick upp mig till att både vilja och kunna hantera det.” – S.Z.

”Detta är verkliga lösningar på min stress. Jag kan göra detta! Jag gör det redan! Jag har läst mängder av böcker eller delar av böcker om ekonomi, och har alltid känt mig fullkomligt överväldigad, eftersom jag inte vetat var jag skulle börja. När jag var klar med den här kursen kändes det som att jag hade mycket bättre kontroll. Kursen Scientology-verktyg för hur man övervinner ekonomisk stress är enkel och praktisk. Jag satte igång direkt och det kändes oerhört mycket bättre.” – M.B.

”De verktyg man får är lätta att förstå och jag ser verkligen fram emot att börja använda dem. Att tvingas ta itu med ekonomi tror jag är något som nästan alla har upplevt som ett problem, och den här kursen gör det definitivt lättare att möta och ta itu med stress på ett direkt sätt.” – S.M.

Livskurser: skapade för lätt, effektiv förståelse

Livsförbättringskurser studeras med hjälp av något som har utvecklats i Scientology och som kallas ett ”checksheet”. Det anger varje steg av kursen i följd, och man markerar dessa steg efterhand som man fullbordar dem. Detta låter varje studerande studera i sin egen optimala takt.

Kursens längd är 7 dagar på deltid.

Skriv in dig på kursen Scientology-verktyg för hur man övervinner ekonomisk stress
KURSER I SCIENTOLOGY ERBJUDS DAGLIGEN

Din närmaste Scientology organisation