TILLVARONS DYNAMIKER

ONLINE-KURS

På denna kurs får du lära dig:

  • Den grundläggande motivationen bakom alla dina handlingar och beslut.
  • De åtta separata delar som livet består av och hur de förhåller sig till varandra.
  • Hur man tryggt fattar de rätta besluten i livet.

Kursöversikt

I tusentals år har människan försökt komma underfund med sin plats i denna materiella värld. Hur ska hon förhålla sig till resten av livet och till sina medmänniskor? Vilka är hennes verkliga skyldigheter, och till vem?

Varken de gamla grekerna eller senare tiders materialistiska tänkare har lyckats komma med några svar.

Och så har det varit ända tills L. Ron Hubbard uppnådde sitt länge eftersökta mål: upptäckten av en förenande princip som var tillämplig på allt levande, en minsta gemensam nämnare genom vilken alla människor och faktiskt allt liv skulle kunna förstås.

Utifrån det kom en flod av upptäckter som kastade nytt ljus på människans natur och livet.

Principerna på den här kursen löser det moraliska dilemma kring rätt och fel som funnits sedan urminnes tider, och får till stånd en ny nivå av förnuft. Med dessa principer kan man nu anpassa de olika existensfaktorerna, undantagslöst ta rätt beslut när man ställs inför val och uppnå ett nytt perspektiv på de riktlinjer som finns tillgängliga i ens liv.

L. Ron Hubbard utvecklade dessa principer i ett otal andra verk och föreläsningar. Men det som följer här är ämnets kärna och en praktisk approach till livet som framgångsrikt används av miljontals människor.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är upplagd steg för steg med en serie läsuppgifter och frågor för att kontrollera din förståelse.

Innan du börjar ska du skapa ditt eget personliga konto på Scientology-webbplatsen. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du på själva Scientology-webbplatsen.

Kursens längd

4 timmar. Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord är den inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Tillvarons dynamiker
eller Scientology-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du har loggat in kan du läsa materialet på online-kursen, efter hand som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt, eller köper det för att kunna läsa det och slå upp saker i det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din online-kursledare, som du kan nå genom att använda knappen ”Behöver du hjälp?” i ditt online-kursprogram. Online-kursledaren ser till att du förstår och uppnår maximal nytta av kursmaterialet. Slutresultatet är att du till fullo kan tillämpa den information som finns på kursen.

Kursfullbordande

Efter att du avslutat Kursen Tillvarons dynamiker får du ett diplom per e-post.

 

Framgångsberättelser

”Det var verkligen en fantastisk upplevelse att lära mig om dynamikerna [de olika drifter eller drivkrafter genom vilka man överlever i livet]. Jag känner nu till en så fantastisk sak som kan hjälpa alla att förstå mer om sina känslor och hur man kan ändra allt i sitt liv. Det är ett bra verktyg för alla, bland annat lärare, rådgivare, föräldrar, försäljare och alla som jobbar med andra.

En person som jag hjälpte är nu förälskad och helt fri att leva i sitt förhållande, efter att ha lidit mer än tio år av ett problem som, efter att ha konfronterats i förhållande till dynamikerna, nu har försvunnit.

Med de verktyg och insikter jag fick på kursen kunde jag hjälpa människor med problem (massor av dem) som hade funnits i deras liv i mer än tio år eller så, och allt har löst sig med lätthet.

Jag rekommenderar alla att göra denna kurs.”

J.M.


”Kursen hjälpte mig att titta utanför mig själv och tänka på andra områden som jag ofta förbisåg, och som även andra ofta förbiser. De praktiska övningarna har hjälpt mig att se saker i en mycket större skala, särskilt när det gäller att fastställa optimala lösningar.

Det var givande att hjälpa någon finna en idealisk lösning på en situation som hon stod inför med hjälp av dynamikerna [olika drifter eller drivkrafter genom vilka man överlever i livet] som en ’referenspunkt’. Detta var en stor seger för oss båda.

Jag har börjat engagera mig i, och är mycket mer medveten om, alla dynamikerna i motsats till bara några få efter att ha genomgått denna kurs, och det är verkligen en betydande seger. Tack för er vägledning, uppmuntran och hjälp med denna kurs.”

R.L.