HUR MAN ANVÄNDER HANDSKAR

NYA VIDEOR

Extra försiktighetsåtgärder hemma
Extra försiktighetsåtgärder på arbetet
Rengöring och desinficering
När du lämnar och återvänder till ditt hem
Hur man bär munskydd
Varför förebyggande åtgärder är viktiga
Att tvätta händerna
Vad är god hälsa
Spread a Smile
Hur bakterier och virus sprider sig
Hur man förhindrar sjukdoms­spridning med isolering
Hur man håller sig själv & andra friska

TIPS

Hur man håller sig själv & andra friska, tips 1
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 2
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 3
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 4
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 5
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 6
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 7
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 8
Hur man håller sig själv & andra friska, tips 9