REQUEST YOUR FREE DVD
YOUTH FOR HUMAN RIGHTS

Youth for Human Rights DVD

Your free DVD includes:

  • Making Human Rights a Reality
  • The Story of Human Rights Documentary (9 minutes)
  • 30 Rights, 30 Ads PSAs (30 PSAs)
  • UNITED Music Video

A DVD featuring Making Human Rights a Reality, an introduction to our worldwide human rights education program and human rights awareness-raising tools that you can put to immediate use: the 9 1/2-minute award-winning educational film, The Story of Human Rights; 30 public service announcements depicting each of the articles of the Universal Declaration of Human Rights; and the UNITED anti-bullying music video.
REQUEST A FREE
United for Human Rights DVD

Request your FREE copy of the DVD, Youth for Human Rights.

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.