REQUEST YOUR FREE DVD
BRINGING HUMAN RIGHTS TO LIFE

Bringing Human Rights to Life DVD

Your free DVD includes:

  • An introduction to our worldwide human rights program;
  • the award-winning educational film The Story of Human Rights;
  • 30 public service announcements depicting each of the articles of the Universal Declaration of Human Rights.REQUEST A FREE
Youth for Human Rights DVD

Request your FREE copy of the DVD, Bringing Human Rights to Life.

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.