UPPSÄTTNINGEN MED HÄFTENA SANNINGEN OM DROGER

Denna uppsättning i en låda om fjorton illustrerade Sanningen om droger-häften, skrivna speciellt för att informera ungdomar om drogmissbruk, tar i detalj upp ursprungen, slangbeteckningarna och de långsiktiga och kortsiktiga verkningarna av de vanligast missbrukade drogerna: marijuana, ecstacy, kokain, smärtstillande medel, LSD, crystal meth, heroin och andra. Dessutom ingår en översiktsbroschyr som beskriver verkligheten av drogmissbruk och varför människor överhuvudtaget började ta droger. Alla häften tillhandahålls utan kostnad.

BESTÄLL DITT
GRATIS MATERIAL

KOSTNADSFRITT UTDRAG UR BOKEN DIANETIK: HUR TANKEN PÅVERKAR KROPPEN