EN BESKRIVNING AV SCIENTOLOGIN

Varför är Scientology en religion och vilka är dess historiska föregångare?

Detta häfte ger svar på detta och mycket mer, inklusive information om L. Ron Hubbards strävan att tillämpa vetenskapliga metoder från västerlandet på religionens område, en strävan som går ända tillbaka till Scientologyns tidigaste början i Orienten. Här finns även en beskrivning av Scientologyns väg till andlig upplysning och frihet.

GRATIS HÄFTE