BESTÄLL DIN GRATIS-DVD
SCIENTOLOGy: EN ÖVERSIKT

Dvd-n Scientology: En översikt

Vad är Scientology? Ta själv reda på det med den här dvd-presentationen av mer än 80 videor, vilka inkluderar:

  • En biografi över Scientologys grundare, L. Ron Hubbard
  • Scientologys trossatser
  • Enskilda scientologer som talar om sin religion
  • Visning av en Scientology Kyrka
  • Scientology Kyrkans samhällsförbättrande program
  • Dianetik, (en föregångare och delstudie av Scientology), runt om i världen i dag

Beställ ditt GRATIS-exemplar av DVD:n Scientology: En översikt.

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.