Är det mänskligt att fela?

ÄR DET MÄNSKLIGT ATT FELA?

Ett illustrerat utdrag frånDianetik: Hur tanken påverkar kroppen

Den medvetna delen av sinnet - människans faktiska förmåga att beräkna – gör aldrig fel. Men om sinnet alltid beräknar perfekt på de data som har sparats och uppfattas, hur kommer det då sig att människor gör felaktiga bedömningar?

På samma sätt som med en räknemaskin där knappen ”7” har fastnat, kan det få en person att göra fel och agera på ett avvikande sätt när felaktiga uppgifter matas in i de mänskliga minnesbankerna.