Sinnets maskineri

SINNETS MASKINERI

Ett illlustrerat ljudutdrag från Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen

Hypnos, som inte har någonting att göra med Dianetik-terapi, fungerar ändå som ett laboratorium verktyg för att visa hur den del av sinnet som inte är i kontakt med medvetandet fortfarande verkar på en individ. Detta kallas för det ”reaktiva sinnet”, och det är källan till vansinne, psykosomatiska sjukdomar och ytterligare aberrationer.