Vägen till lycka

Vägen till lycka
A Common Sense Guide to Better Living

Valet av handlingar och beslut kräver kunnande och vishet, inte bara självintresse eller gruppintresse. Vägen till lycka innehåller 21 levnadsregler som hjälper en med vägledning vid de val man ställs inför i livet. Detta skulle kunna vara den första icke-religiösa moralkodex som helt grundar sig på sunt förnuft.

Read More 

buy
$18 USD
Antal
Språk
Free Shipping Currently eligible for free shipping.
In Stock
Ships within 24 hours
Format:
Bundle

Andra format:

Audiobook CD $25 USD
Hardcover $35 USD
Paperback $20 USD

Videos

Excerpt

Vägen till lycka-boken på film: Lycka

Excerpt

Vägen till lycka-boken på film Levnadsregel 1

Excerpt

Vägen till lycka-boken på film Levnadsregel 2

Excerpt

Vägen till lycka-boken på film, Levnadsregel 3

More About Vägen till lycka

Sann glädje och lycka är värdefullt.

Om man inte överlever är varken glädje eller lycka möjligt att uppnå.

Att försöka överleva i ett kaotiskt, ohederligt och allmänt omoraliskt samhälle är svårt.

Varje individ eller grupp eftersträvar att från livet uppnå så mycket njutning och frihet från smärta som de kan.

Din egen överlevnad kan hotas av skadliga handlingar som begås av andra i din omgivning.

Din egen lycka kan vändas till tragedi och bedrövelse genom andras ohederlighet och dåliga beteende.

Jag är säker på att du kan komma på tillfällen när detta faktiskt hänt. Sådana orätter reducerar ens överlevnad och skadar ens lycka.

Du är viktig för andra människor. Man lyssnar på dig. Du kan påverka andra.

Du känner människor vars lycka eller olycka är viktig för dig. Du kan med hjälp av den här boken, utan alltför mycket besvär, hjälpa dem att överleva och leva lyckligare.

Även om ingen kan garantera att någon annan kan vara lycklig, kan deras möjligheter till överlevnad och lycka förbättras.Och därigenom även dina.

Det står i din makt att visa vägen till ett mindre farligt och lyckligare liv.