Den officiella Scientologi-kyrkan: L. Ron Hubbard, Videobiografi, Dianetik och religiösa böcker

L. RON HUBBARD
GRUNDAREN AV DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

L. Ron Hubbard
”Under nästan en kvarts sekel, har jag ägnat mig åt att utforska livets grunder, det materiella universumet och mänskligt beteende. Ett sådant äventyr leder en ner för många huvudleder, genom många sidovägar, in på många bakgator av osäkerhet, genom många nivåer av livet ...” – L. Ron Hubbard

Ett sådant äventyr är också det som ytterst ledde L. Ron Hubbard till att grunda Dianetik och Scientologi, och därmed en väg mot tidigare oanade andliga höjder. Bland andra banbrytande händelser på färden: I juli 1952 blev L. Ron Hubbard den förste som vetenskapligt isolerade, mätte och beskrev den mänskliga anden, samtidigt som han objektivt demonstrerade andliga förmågor långt bortom vetenskapligt tänkande. Dessutom befanns varje människa potentiellt besitta dessa förmågor och det befanns att alla kunde uppnå dem. På så sätt utvecklades hans beskrivning av Scientologi som att uppnå målet hos varje stor religion: att frigöra själen genom visdom.

Allt som allt omfattar L. Ron Hubbards verk om Dianetik och Scientologi över 5 000 skrifter och 3 000 inspelade föreläsningar, vilka utgör den mest utförliga redogörelsen om det mänskliga sinnet och anden. Däri finns svaren på livets djupaste mysterier: tillvarons gåta, dödens gåta, förverkligandet av tillstånd som tidigare litteratur inte ens beskrivit. Från dessa arbeten kom dessutom Scientologi-teknologier om att uppfostra barn, lappa ihop familjer, undervisa, organisera och ge lättnad vid sjukdom eller lidande.

För att alla skulle kunna dra nytta av dessa teknologier, beordrade L. Ron Hubbard uppbyggnad av scientologi-kyrkor över hela världen, och därigenom föddes en världsomfattande religion. Det är en praktisk religion. Den är tillämpbar på varje aspekt av den mänskliga tillvaron och är religionen för livet här och nu. Men i dess kärna, och i varje Scientologi-kyrka, finns denna stående inbjudan från dess grundare: ”Vi erbjuder dig denna ovärderliga gåva av frihet och odödlighet – faktiskt, och fullt uppriktigt.”