Webbsajten för den officiella Scientologi-kyrkan: frivilligpastorer, katastrofhjälps- och humanitär organisation

FRIVILLIGPASTORER
GER EFFEKTIV HJÄLP VAR SOM HELST OCH NÄR SOM HELST

Som svar på ökande brottslighet och våld under senare delen av 1960-talet och början av 1970-talet, grundade L. Ron Hubbard frivilligpastorsprogrammet. Det utformades för att ge praktiska verktyg för att skapa förståelse och omtanke. Dessutom skapades dessa verktyg uttryckligen för att användas av både scientologer och icke-scientologer. Därmed föddes en rörelse med bred basis, bestående av individer från alla samhällsskikt, helt engagerade i att ge praktisk hjälp på plats till närområden världen över.

Under de gångna 30 åren har Scientologins frivilligpastorer hjälpt människor och bistått på olika sätt vid 128 katastrofplatser av värsta slag. Idag är de en av världens mest erkända och oberoende hjälporganisationer och har utbildat tiotusentals nya frivilliga i sina metoder för att ge hjälp under de värsta tänkbara förhållanden.

Som L. Ron Hubbard skrev: ”En Scientologi-frivilligpastor är en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att hjälpa till med att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andra människors liv. En Scientologi-frivilligpastor blundar inte för tillvarons smärta, ondska och orättvisa.”

Frivilligpastorer lever efter mottot ”Det går att göra något åt det”.

Volunteer Ministers