En beskrivning av Scientologin

En beskrivning av Scientologin

Varför är Scientologi en religion och vilka är dess historiska föregångare?

Detta häfte ger svar på detta och mycket mer, inklusive information om L. Ron Hubbards strävan att tillämpa vetenskapliga metoder från västerlandet på religionens område, en strävan som går ända tillbaka till Scientologins tidigaste början i Orienten. Här finns även en beskrivning av Scientologins väg till andlig upplysning och frihet.

Scientologin var den enda stora religionen som kom fram under 1900-talet och är idag den snabbast växande religionen på 2000-talet. Här finns anledningarna detta.

Fyll i formuläret till höger för att få din kostnadsfria broschyr.

GRATIS HÄFTE
NOTICE: Due to high demand, this item is temporarily out of stock. Please fill out this form to place your preorder, which will be fulfilled as soon as supplies are available.

* Det här fältet behöver fyllas i.

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@scientology.net. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.