Är små barn tillåtna i Sea Organization?

ÄR SMÅ BARN TILLÅTNA I SEA ORGANIZATION?

Män och kvinnor i Sea Organization (Sea Org) är tillåtna att gifta sig, men om de vill ha barn så gör de det utanför Sea Organization.

Sea Organization är en relativt ny religiös orden, som grundades 1967, och fram till 1976 var den baserad på havsgående fartyg utan små barn ombord. När Sea Organization flyttade i land 1976, hade den inte någon erfarenhet av barn, men eftersom medlemmar födde barn, tillhandahöll man resurser för att ta hand om dem. Efter tio års erfarenhet med barn, hade det 1986 blivit uppenbart att de uppdrag och plikter som en medlem av Sea Organization hade, inte passade ihop med att dessutom uppfostra barn. Exempelvis måste en Sea Organization-medlem vara fri att resa med kort varsel och ibland under längre perioder, vilket inte lätt kan balanseras med föräldraskapet till små barn.

Följaktligen fastställdes år 1986 ett policy där Sea Organization-medlemmar som vill ha barn beviljas permission från orden tills barnen uppnått myndig ålder. I detta avseende är Sea Organization inte annorlunda än andra religiösa ordnar.

Det här innebär inte att den enskilde personen på något sätt inte längre är en medlem i kyrkan. Personen skulle helt enkelt fortsätta som scientolog, men inte som Sea Org-medlem, och med en yrkesbana de själva valt. När deras barn är vuxna eller i en ålder där de själva kan välja att gå med i Sea Org, är föräldrarna välkomna tillbaka i Sea Org.

För Sea Organization-medlemmar som hade barn innan denna policy som religiös orden ändrades år 1986, byggdes skolor för att på rätt sätt utbilda och sörja för barnen. Ett exempel är att Church of Scientology International under flera år drev privata internatskolor för barn till Sea Organization-medlemmar i Riverside och Los Angeles-området. Sea Organization ordnade likaledes skolgång för barn till Sea Organization-medlemmar i Florida och New York samt vid Sea Organization-inrättningar utanför Förenta staterna. Varje barn som deltog i dessa skolor skickades dit på särskild begäran av sina föräldrar.

Om en person med minderåriga barn vill gå med i Sea Organization idag, måste barnen vara kvalificerade för Sea Organization och vilja ansluta sig efter eget beslut. Lägsta ålder för Sea Organization- medlemmar är generellt minimiåldern i ett land då en person enligt lag har rätt att arbeta. Scientologi-kyrkan följer alla lagar om barnarbete och inga minderåriga Sea Organization-medlemmar har rätt att utföra uppgifter eller arbeta fler timmar än lagen tillåter.

Minderåriga är tillåtna att frivilligt gå med i Sea Organization, med samtycke av en förälder eller en förmyndare som godkänts av föräldrarna. Väl inne i Sea Organization, om den minderåriges föräldrar inte samtidigt är medlemmar i Sea Org, måste den minderårige också ha en tilldelad vårdnadshavare som är godkänd av barnets föräldrar.

Skolgång ges på Sea Organization-inrättningar för minderåriga Sea Organization-medlemmar som fortfarande måste slutföra kraven på skolgång. Dessa är minderåriga Sea Organization-medlemmar som i övrigt är i en ålder där de tillåts arbeta, i allmänhet mellan 14 och 18 år gamla. Om lokal lagstiftning reglerar det antal timmar en minderårig får arbeta, är deras scheman anpassade i enlighet med detta. Varje lagskipningsområde är olika. Skolundervisning ges det lagstadgade antalet timmar.