Finns det några lagar som förbjuder utövning av scientologi? Har den någonsin förbjudits?

FINNS DET NÅGRA LAGAR SOM FÖRBJUDER UTÖVNING AV SCIENTOLOGI?
HAR DEN NÅGONSIN FÖRBJUDITS?

Naturligtvis inte.

Faktum är att Scientologi-kyrkan har mottagit otaliga officiella erkännanden, heders­omnämnanden och utmärkelser från olika regeringar för sina insatser i samhället inom områdena utbildning, rehabilitering av drog- och alkoholmissbrukare, brottsbekämpning, mänskliga rättigheter, förbättrade moraliska värden och en mängd andra områden.