Hur kunde L. Ron Hubbard höja sig över det reaktiva sinnet när andra inte klarade det?