Deltar all Scientologi-personal i både auditering och utbildning?