Sjöorganisationens motorfartyg Freewinds – ett av Scientologi-religionens centrer – genomgår renovering

FREEWINDS:
SCIENTOLOGI-RELIGIONENS FRISTAD TILL SJÖSS

Den helt digitala bryggan på Freewinds med dess avancerade Kelvin Hughes-radar och panoramafönster som möjliggör att se 360 grader.
Freewinds inledde sin tjänst som religiös fristad för Scientologi-kyrkan i 1988. Det 140 meter långa motorfartyget erbjöd en störningsfri miljö där församlingsmedlemmar kunde studera och uppleva de högsta nivåerna av andlig vägledning som finns inom religionen Scientologi .

Efter fartygets första 20 år i tjänst genomgick hon en fullständig renovering och restaurering.

Renoveringen var den mest omfattande i hennes historia. Det var långt mer än en kosmetisk förbättring – fartyget skalades av från för till akter, från nedanför vattenlinjen och ända upp till hennes skorstenar – alla sex däcken. Resultatet var ett fullständigt omdesignat, teknologiskt avancerat fartyg – den ideala religiösa fristaden för leverans av religiös service.

I juni 2008 träffade David Miscavige den nuvarande och den tidigare premiärministern för Nederländska Antillerna i Freewinds hemmahamn Curaçao för att döpa Freewinds på nytt på hennes 20-årsdag och fira hennes jungfruresa som ett fullständigt renoverat fartyg.