Kommande Scientologi-kyrkor

KOMMANDE SCIENTOLOGI-KYRKOR

År 2004 tillkännagav Scientologi-kyrkans ecklesiastiske ledare, David Miscavige, starten på ett program för att skapa ideala Scientologi-kyrkor världen över. Dessa idealiska kyrkor utgör ett förkroppsligande av L. Ron Hubbards teknologi, avsedda att tillhandahålla Scientologins alla tjänster till sina församlingsmedlemmar och till närområdet.  

Hittills har över 70 nya byggnader anskaffats i befolkningscentrer världen över. För att få en visning av ett urval av de kommande kyrkorna, se menyn i videospelaren ovan.