Ideal Organizations, New Churches, Official Church of Scientology: Videos, Religious Services & Communities

ATT TILLGODOSE DEN GLOBALA EFTERFRÅGAN
PÅ RELIGIONEN SCIENTOLOGI

För att möta den globala efterfrågan på Dianetik och Scientologi, öppnar vi en ny typ av Scientologi-kyrkor i större städer världen över.

År 2004 lanserades ideal org (organisation)-strategin i syfte att omvandla alla Scientologi-kyrkor till ideala Scientologi-kyrkor.

Detta var det mål L. Ron Hubbard hade gett scientologer – att en dag skapa kyrkor som förkroppsligade den policy och teknologi som han hade tillhandahållit för att hjälpa människor uppnå andlig frihet.

En ideal org är en kyrka som har skapats för att tillhandahålla Scientologi-religionens alla tjänster till sina församlingsmedlemmar och till närområdet.

För att titta på invigningar och visningar av nya Scientologi-kyrkor, se menyn i videospelaren ovan.