Vägen till lyckas infobudskap

VÄGEN TILL LYCKAS
INFOBUDSKAP

Vägen till lycka består av 21 levnadsregler som alla är baserade på det faktum att ens överlevnad beror på alla andras överlevnad – och att man utan andras överlevnad inte kan uppnå lycka och njutning.

För att åskådliggöra dessa levnadsregler sponsrade Scientologi-kyrkan produktion och utsändning av en motsvarande serie korta infoannonser, och en dramatiserad filmad framställning av boken. De presenteras i samma anda som boken, som en färdplan för ett lyckligare liv genom de moraliska värdena medkänsla och omtanke, vilka alla människor i ett civiliserat samhälle verkligen uppskattar.

The Way to Happiness