Webbsajten för den officiella Scientologi-kyrkan: Vägen till lycka, Videor, L. Ron Hubbard, Karaktärsdaning, Moraliska värden

VÄGEN TILL LYCKA:
EN ICKE-RELIGIÖS MORALKODEX SOM ÅTERUPPRÄTTAR MORALISKA VÄRDEN 

Vägen till lycka består av 21 levnadsregler som alla är baserade på det faktum att ens överlevnad beror på alla andras överlevnad – och att man utan andras överlevnad inte kan uppnå lycka och njutning.

Ett internationellt nätverk av frivilliga och anhängare av Vägen till lycka-stiftelsen omfattar nu 135 länder.
Vägen till lycka-stiftelsen i Glendale i Kalifornien.
Den internationella Vägen till lycka-stiftelsen i Glendale i Kalifornien.
Under de två årtionden som gått sedan boken skrevs har cirka 80 miljoner exemplar delats ut och inspirerat en rörelse som denna värld aldrig har sett maken till. Men eftersom det fortfarande fanns så mycket mer som boken kunde åstadkomma, invigdes år 2003 den internationella Vägen till lycka-stiftelsens huvudkontor i Glendale i Kalifornien.

Här lär sig lärare, personer i chefsställning i företag, lagstiftare och framstående personer hur man implementerar Vägen till lycka, till nytta för sina närområden, företag och länder. För att tillgodose den ständigt ökande efterfrågan, möjliggör huvudkontorets ”print-on-demand”-anläggning tryckning av boken i vilken kvantitet som helst och på över 90 språk.

För att illustrera bokens levnadsregler har Scientologi-kyrkan dessutom sponsrat produktion och utsändning av en dramatiserad filmad framställning av boken. Dessa filmer presenteras i samma anda som boken, som en färdplan för ett lyckligare liv genom de moraliska värdena medkänsla och omtanke, vilka alla människor i ett civiliserat samhälle verkligen uppskattar. Dessutom distribueras utbildarhandledningen och utbildarmaterialet över hela världen och tillhandahålls på begäran som ett komplement till bruket av filmerna i klassrumsmiljö.

För närvarande visas dagligen Vägen till lyckas 21 infoannonser som beskriver levnadsreglerna i flera olika media, som inkluderar allt från stadsbussar i Chicago och samoanska rugbymatcher, till centralamerikanska matställen och tv-kanaler på varje kontinent.

Ett internationellt nätverk av frivilliga och anhängare av Vägen till lycka-stiftelsen omfattar nu 135 länder. Dessutom fortsätter företrädare för grupper som är engagerade i att förbättra moraliska normer att anamma den här boken för eget bruk – och organisationer av så skilda slag som Honduras nationella polis, generalsekreteraren för filippinska Röda korset och Kaliforniens ordförande för kongressen om likabehandling oavsett hudfärg, har anammat och distribuerar nu boken med sina egna logotyper och kontaktuppgifter. Som ytterligare ett exempel på det omfattande bruket av denna bok, använder nu Colombias nationella polis Vägen till lycka i utbildningen av all sin personal och distribuerar den på bred front till colombianska medborgare.

The Way to Happiness