Narconon Arrowhead

NARCONON ARROWHEAD

Narconon Arrowhead i Oklahoma är organisationens flaggskepp och internationellt utbildningshögkvarter för Narconon- (som betyder ”inga droger”) nätverket. Utbildning tillhandahålls även andra personer och organisationer som vill ha en fungerande drogrehabilitering.

Narconon får slut på drogberoende och hjälper dem som drabbats med att återfå sitt liv och reparera sina familjeförhållanden.

Narconon