Vad är mänskliga rättigheter?

VAD ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?

Mänskliga rättigheter grundar sig på principen om respekt för den enskilde individen. Det utgår i grunden från förutsättningen att varje person är en moralisk och rationell individ som förtjänar att behandlas med värdighet. De kallas mänskliga rättigheter därför att de omfattar alla. Länder eller särskilda grupper åtnjuter särskilda rättigheter som gäller bara dem, men mänskliga rättigheter gäller varje individ.

Många människor som ombeds att ange sina rättigheter, nämner yttrandefrihet och religionsfrihet och kanske en eller två andra. Det råder ingen tvekan om att detta är viktiga rättigheter, men hela spektrumet av mänskliga rättigheter är mycket omfattande. De innebär valfrihet och möjligheter. De innebär frihet att skaffa sig ett arbete, ge sig in på en viss yrkesbana, att själv välja sin äktenskapspartner och att uppfostra barn. De inbegriper rätten att resa vida omkring och rätten att arbeta med något lönande utan att trakasseras, utsättas för övergrepp eller hotas med godtyckligt avskedande. De omfattar till och med rätten till fritid. I slutändan är mänskliga rättigheter grunden till allting som människor värderar högt i sina liv. I frånvaro av mänskliga rättigheter är bestående lycka omöjligt för det finns ingen personlig trygghet, ingen frihet och inga möjligheter. Följaktligen har alla människor länge insett hur oerhört viktiga mänskliga rättigheter är och har försökt att formulera och försvara dem. Långt innan uttrycket ”mänskliga rättigheter” kom till, kämpade, slogs och dog män och kvinnor för dessa principer.

Den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är världens främsta dokument för mänskliga rättigheter. Dess inledande stycke är en kraftfull bekräftelse av de principer som är centralt i det moderna människorättssystemet. ”Erkännande av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen.”

Human Rights