Till stöd för mänskliga rättigheter

TILL STÖD FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Scientologi-kyrkan sponsrar en världsomfattande medvetenhetskampanj om mänskliga rättigheter och ett globalt informations- och undervisningsinitiativ kallat ”Ungdomar för mänskliga rättigheter”. Dessa kampanjer håller för närvarande på att genomföras i samarbete med förespråkare och regeringstjänstemän i 81 länder.

Framstående individer talar om omfattningen av och effektiviteten i Scientologi-kyrkans sponsrade initiativ för mänskliga rättigheter.

Human Rights