Webbsajten för den officiella Scientologi-kyrkan: Den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, organisationerna Enade för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
ETT INTERNATIONELLT INITIATIV FÖR ATT GÖRA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL VERKLIGHET

Övertygelsen att alla människor är berättigade till obestridliga rättigheter är en central del i Scientologins övertygelser. Därför har scientologer i över 50 år kämpat för den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Idag sponsrar Scientologi-kyrkan världens största icke-statliga informationskampanj för att göra den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna känd världen över.

Kyrkans initiativ för mänskliga rättigheter sponsrar grupper och verksamheter och ger sitt material till individer, grupper och myndighetsorgan i 82 länder.

Häftet Vad är mänskliga rättigheter? informerar och undervisar ungdomar och vuxna om de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna på ett språk som vem som helst kan förstå.

Under 2006 producerades en serie på 30 infoannonser av Scientologi-kyrkan för att illustrera var och en av de 30 artiklarna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

En studieguide, aktivitetshandledning och utbildares klassrumspaket ger lärare, människorättsgrupper och myndigheter effektiva verktyg för att informera ungdomar och vuxna om deras mänskliga rättigheter.

En kompletterande dokumentärfilm, Berättelsen om mänskliga rättigheter, kompletterar infoannonserna, häftena och materialet till utbildare, som ytterligare ett verktyg för att åstadkomma en allmän medvetenhet och respekt för mänskliga rättigheter.

Human Rights