Studieteknologi >> Lösningar för bättre undervisning och läs- och skrivkunnighet

LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE UNDERVISNING OCH LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHET
 – STUDIETEKNOLOGI

I dagens värld är förmågan att förstå och komma ihåg information, att faktiskt ha förmågan att lära, av största betydelse för varje individ, oavsett ålder. Ny teknik, en konstant störtflod av information, till och med att läsa bruksanvisningen för en hushållsapparat, allt kräver att man förstår.

L. Ron Hubbards studieteknologi är ett framsteg av oerhörd betydelse i en värld där undervisning och utbildning hela tiden försämras. Studieteknologin täcker ett omfattande kunskapsområde som inte bara konsekvent lär människor hur man lär sig, utan även redogör för de tre största, tidigare okända, barriärerna för effektiva studier. Rustad med denna kunskap kan vem som helst nu framgångsrikt studera – en bedrift som innebär ingenting mindre än en ren revolution inom undervisning och utbildning.