Applied Scholastics >> Vad elever och föräldrar säger

VAD ELEVER OCH FÖRÄLDRAR SÄGER

L. Ron Hubbards studieteknologi, som tillhandahålls av Applied Scholastics, har gett hopp och sann kunskap till mer än 31 miljoner elever världen över.

Vad det innebär i det dagliga livet för elever, föräldrar och deras lärare, beskrivs bäst av dessa personer själva.


Det här fungerar verkligen

Nu när jag har utbildats i Applied Scholastics studieteknologi har jag en metod för inlärning som kan användas av alla elever och vuxna som vill få ut något verkligt meningsfullt från sina studier. Nu använder jag teknikerna i mitt klassrum och det är fantastiskt så många ord de lägger till sitt ordförråd och inte glömmer bort. Mina elever är ett bevis på att detta verkligen fungerar.
– L.C., grundskollärare


Stor framgång

För mig är den största framgången med den här [studieteknologin] när en elev som hade stora svårigheter och verkligen försökte men misslyckades, sedan använder den och gör stora framsteg.
– P.Q., mellanstadielärareElever som kan tillämpa vad de har lärt sig

Som lärare i engelska för elever som har detta som andraspråk vid en stor gymnasieskola i ett slumområde, har jag framgångsrikt använt Hubbards studieteknologi för att hjälpa mina elever att bli mer kompetenta och bättre förstå det som lärs ut. Andra lärare och administratörer vid skolan har lagt märke till förändringen både i mina elevers resultat på prov och deras förmåga att uttrycka sig, liksom i atmosfären i mitt klassrum. Deras lovord har uppmuntrat min tillämpning av L. Ron Hubbards studieteknologi och dess mål: att en bra lärare skapar elever som kan tillämpa vad de har lärt sig.
– L.K., gymnasielärareAtt lära sig kan vara roligt

Som tidigare elev i den ”gamla skolan” var det fantastiskt att få lära mig denna form av att lära sig hur man lär. Jag kom ihåg många av mina egna dagar i skolan när jag i slutet av dagen inte kom ihåg eller förstod mer än jag gjorde tidigare. Jag kan se hur inlärning kunde ha varit roligare och mer produktivt.

Nu, genom den här kursen har jag lärt mig barriärerna och hur man hanterar dem. Med denna nya kunskap kan jag lära och hjälpa andra. Inlärning kan vara roligt och det går att lära sig vad man än vill!
– Handledare i en pojk- och flickklubbMina elever lär sig snabbt

Att använda L. Ron Hubbards studieteknologi när jag undervisar ger fantastiska resultat. Mina elever lär sig snabbt och faktiskt lär sig i stället för att bara memorera.

Jag har använt L. Ron Hubbards studieteknologi under en hel termin och haft stora framgångar. Skolans ledning blev så imponerad över mina resultat att de har gett mig tre månaders tjänstledigt för att vidareutbilda mig i den teknologi som L. Ron Hubbard utvecklade.
– C.K., professor vid ett teknologiinstitutNy exakt teknologi

Grundtanken i Hubbards studieteknologi är att om det går bra för en elev låter man honom eller henne fortsätta, men om eleven har problem (vilket fler och fler har idag) finns det en ny exakt teknologi för att lösa den svårigheten. Detta är ett nytt synsätt. L. Ron Hubbard har varit djärv nog att påstå att för varje inlärningsproblem finns det en fungerande lösning. Tusentals människor som har utbildat sig i hans studieteknologi vet att detta är sant och anser att de nu har i sina händer det verktyg de saknade för att både kunna förstå och tillämpa inom vilket studieområde de än väljer.
– B.F., docent i engelskaAnvändning i livet

Studieteknologin tar snabbt elever från abstrakt teori till praktisk tillämpning. Informationen bekräftar vad lärare och pedagoger vet är det bästa sättet för inlärning och undervisning. Många lärare och pedagoger har sagt till mig att de önskade att de haft denna information redan när de började sin lärarutbildning.
– G.G., fil.doc.


Öppnade mina ögon

När jag först började undervisa hade jag inte verktygen i studieteknologin. Jag brukade undra varför mina elever inte lyssnade och inte verkade kunna koncentrera sig. Ibland kunde de bara inte förstå saker, oavsett hur mycket jag förklarade det. Då upptäckte jag studieteknologin och verkningarna av det missförstådda ordet, och detta öppnade mina ögon. Jag kunde se lösningen på alla problemen i min klass. Jag presenterade teknologin för dem och hela deras inställning förändrades. De blev glada och ivriga elever. De ville inte gå därifrån när dagen var slut.
– S.G., skollärareDet effektivaste undervisningsverktyget

Under mina 14 år inom undervisning är det effektivaste pedagogiska verktyg som jag stött på den studieteknologi som utvecklades av L. Ron Hubbard.

Framgången med studieteknologin under matematikworkshopar fick mig att arbeta de gångna fem åren med det här distriktet – jag utbildade erfarna lärare och nya lärare i hur man implementerar de verktyg och metoder som erbjuds av Applied Scholastics.

Tack vare resultaten har distriktet förespråkat omfattande implementering av flera av Applied Scholastics verktyg.
– C.K., professor i undervisningArbetsplatsutveckling


Studieteknologin gjorde detta möjligt

Jag är grundare av ett teknologiföretag som växte från två anställda till 1 200 på drygt tre år.

Jag gick aldrig på college och jag tillskriver en stor del av min framgång till den undervisning jag fick vid Delphian School i Oregon, som undervisar sina elever i bruket av L. Ron Hubbards studieteknologi. Denna teknologi innebär att man kan få ut maximalt av varje ämne. Genom att kunna den kunde jag genomföra min eftergymnasiala utbildning på egen hand.

Att grundligt kunna förstå vilket ämne man än tar itu med, är en ovärderlig förmåga och L. Ron Hubbards studieteknologi gjorde detta möjligt för mig.
– S.D., grundare av företag som levererar multinationell internetserviceOvärderliga metoder

Inom rymdindustrin måste vi hålla oss à jour med nya vetenskapliga upptäckter och ständigt förbättrad teknik. L. Ron Hubbards studiemetoder gör det möjligt för mig att förstå de nya begreppen så att jag effektivt kan tillämpa dem i mitt arbete.

Jag finner dessa metoder ovärderliga i ett område med fortlöpande upptäckter och inlärning som t.ex. mitt.
– Z.S., matematiker vid ett rymdlaboratorium

 


Antalet avhoppade elever är mycket lägre

Tack vare studieteknologin förbättras kunskapsbehållningen och tillämpningen av det vi vill uppnå i vårt undervisningscenter. Antalet avhoppare är mycket lägre än genomsnittet för yrkeskolor.
– R.D., inspelningsinstitut

 


Avgörande för vår framgång

Alla våra chefer och personal tillämpar studieteknologin som utvecklades av L. Ron Hubbard och detta faktum har i hög grad bidragit till vår framgång. Denna teknologi är av grundläggande betydelse inte bara för vår högteknologiska verksamhet, utan för varje verksamhet där individer måste lära sig färdigheter för att överleva – med andra ord, livet.
– L.B., vice vd för mjukvaruföretag

 


Ingenting inom utbildningsområdet kommer ens i närheten av detta

Chefer behöver inlärnings- och kommunikationsfärdigheter som kan användas direkt på arbetsplatsen. Det finns ingenting inom yrkesutbildningsområdet som kommer i närheten av effektiviteten i L. Ron Hubbards studieteknologi.
– I.G., vd för nationell utbildningVisade sig mycket värdefull

Vi har utnyttjat L. Ron Hubbards kurs i studieteknologi i stor utsträckning. Vi har funnit att det förbättrar förståelsen av utbildningsmaterial och förståelse av instruktioner på arbetsplatsen, vilket därigenom förbättrar och underlättar utbildningsprocessen. Dessutom har den förbättrat kommunikationen mellan personalen, i synnerhet mellan anställda av olika hudfärg. På det hela taget har denna kurs visat sig mycket värdefull i vår strävan att öka produktiviteten.
– J.M., PR-chefÖverinseendet är nu 70 % mindre

Det brukade ta 26 veckor att utbilda någon att sköta en maskin. Nu tar det 6 till 12 veckor. Instruktörer brukade få vara vid praktikantens sida nästan hela tiden. Överinseendet är nu 70 % mindre. Men ännu viktigare är att praktikanterna nu gör färre fel. Deras moral är god eftersom deras frustration är mindre. Till och med personalomsättningen har minskat. Hädanefter blir studieteknologin det enda vi kommer att använda när vi utbildar anställda.
– B.G., utbildningsledare inom industrin


Elever


Entusiastiska över att studera

Det har varit mycket svårt i skolan och jag lyckades med nöd och näppe få godkänt. Jag var alltid upprörd och frustrerad. Sedan gjorde jag en Applied Scholastics-kurs som heter Studiefärdigheter för livet. Jag hade aldrig känt en sådan energi och hade aldrig varit så ivrig över att studera. Efter att ha gjort kursen och tack vare att jag tillämpar studieteknologin tycker jag om att studera allt. Sedan gjorde jag kursen Grundläggande studiehandledning och efter det gick det snabbare än någonsin i mina studier. Studieteknologin har gett mig de verktyg jag behöver för att förverkliga mina drömmar.
– Y.A., gymnasieelev

 


Det var som ett mirakel

En 16-årig flicka hade hoppat av sista året i grundskolan, frustrerad över att hon inte lärde sig grunderna i läsning och stavning. Efter att ha fått studiehandledning vid sitt lokala center hade hon följande att säga:

Det var som ett mirakel. Efter en och en halv månad lärde jag mig läsa och stava. Jag kan faktiskt läsa hela böcker nu. Efter detta började jag få mycket mer självförtroende och har nu tillräckligt med mod för att delta i en kvällskurs helt på egen hand.
– G.F., gymnasieelev

 


Jag har fått MVG i alla ämnen sedan dess

Studieteknologin och allt jag lärt mig genom de kurser jag har gjort är helt otroligt. Jag gjorde kursen Grammatik och kommunikation när jag gick sista årskursen i grundskolan och jag har fått MVG i alla ämnen sedan dess. Inte bara har kurserna hjälp mig i mina studier, utan har även stärkt min självkänsla och mitt självförtroende oerhört.
– E.F., gymnasieelevJag känner mig säker när jag studerar något

När jag gick ut college kände jag mig väldigt osäker angående min examen. Jag upplevde det som att jag hade läst en hel massa information, men ingen hade berättat för mig hur man kunde ANVÄNDA informationen i den verkliga världen. När jag fick höra talas om studieteknologin upptäckte jag VARFÖR jag alltid skjutit upp studier, varför jag avskydde det och varför jag alltid var trött och sömnig kvällen före en tenta. Jag upptäckte varför jag kände mig dum och bara kunde komma ihåg information från de kurser jag hade studerat, i omkring en termin!

Nu när jag känner till studieteknologin är jag alltid säker när jag studerar något, och skjuter inte upp studier. Jag somnar inte eller hittar något mer intressant att göra i stället för att studera. Men det bästa är att jag vet VARFÖR jag studerar, jag kan sätta det jag använder i samband med den värld jag arbetar i, och jag VET och kan använda det jag studerar för att hjälpa mig att uppnå mina mål i livet!
– B.G., vuxenstuderandeWow!

Jag studerade sociologi på college. Jag visste att sociologi hade något att göra med samhället, men ordet definierades aldrig vid någon tidpunkt i kursen. Följaktligen hade jag aldrig en full förståelse av vad ämnet innebar och mina begrepp var begränsade.Jag gick på lektioner och läste böcker.Jag hoppade över lektioner för att idrotta. Mina betyg var bra för jag hade lärt mig vissa saker utantill. Efter flera års studier tog jag min examen. Efteråt använde jag aldrig ämnet eller kom ihåg mycket av det.

Några år senare när jag lärde mig studieteknologi, hittade jag en definition på sociologi. Jag fick reda på att det innebar studiet av samhällets utveckling, struktur och funktion. Wow! Jag insåg att jag hade slösat bort min tid på college, eftersom jag försökte studera något utan att egentligen veta vad jag studerade. Då förstod jag varför jag sedan valde en annan yrkesbana.
– D.O., collegestudent   Jag kunde förstå en lärobok

För flera år sedan började jag studera astronomisk navigering (hitta vägen genom att observera solen, månen och stjärnorna) och fann ämnet vara minst sagt skrämmande. Jag upplevde en rad obehagliga fysiska manifestationer, inklusive en molande värk som snabbt utvecklades till djup medvetslöshet. Jag kunde knappt hålla mig vaken i mer än 30 sekunder åt gången. Genom att använda metoderna i studieteknologi som jag lärt mig fann jag det väsentliga i ämnet genom att klara upp och förstå NYCKELORDEN. Jag upptäckte att jag i flera fall – när det gällde ord som jag trodde jag förstod – faktiskt hade uppfunnit definitioner som var helt felaktiga. Genom att lära mig den rätta betydelsen av dessa ord märkte jag att min trötthet snabbt försvann och jag var i stånd att förstå en lärobok som jag inte ens kunnat titta på några timmar tidigare.
– J.B., vuxenstuderandeFöräldrar


Eureka!

Jag är verkligen glad över att kunna säga att jag har lärt mig barriärerna för inlärning. Jag kände inte till dem! Nu förstår jag mycket bättre de ointresserade och uttråkade uttryck jag har sett i mina barns ansikten när de studerar. Viktigast av allt är att jag har lärt mig att inte slösa tid på att försöka förklara det aktuella problemet, utan gå tillbaka och hitta den punkt där de blev förvirrade. Eureka!
– D.B., förälderGör eleven ansvarig för sina studier

Min son gick från att avsky skolan, slarvig handstil, inte göra läxor eller läsa, till att vara entusiastisk över skolan, stolt över sin handstil och faktiskt läsa efter skoldagen! Studieteknologi fungerar verkligen och gör eleven ansvarig för sina studier.
– W.F., förälderGivetvis är vi mycket nöjda

Min son sade: ”Det är skönt att jag kan lära mig vad de lär ut.” Han sa också att det fick honom att känna sig tillfreds med sig själv. Sedan började han entusiastiskt prata om hur man använder ett semikolon i en mening! Det är ganska fantastiska resultat efter hans första vecka. Givetvis är vi mycket nöjda.
– M.J., förälder