Webbsajten för den officiella Scientologi-kyrkan: Applied Scholastics undervisningprogram, L. Ron Hubbard och studieteknologin

APPLIED SCHOLASTICS,
ETT VÄRLDSOMSPÄNNANDE NÄTVERK SOM BRINGAR LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHET OCH INLÄRNING TILL MILJONTALS MÄNNISKOR

Nästan hälften av alla vuxna amerikaner – 90 miljoner människor – är funktionella analfabeter. Åtta miljoner elever har fått stämpeln ”oförmögen att lära sig”, vilket skolor inte hanterar med att lära eleverna läsa, skriva och räkna, utan med receptbelagda preparat. Medan kostnaden för denna kris för regeringar, företag och skattebetalare uppgår till biljoner kronor, är kostnaden i mänskliga termer oöverskådliga.

L. Ron Hubbard såg bristerna i systemet redan på 1950-talet och utvecklade en faktisk teknologi för inlärning, med vilken man kan lära sig vilket ämne som helst. Dessa undervisningsframsteg kallas med ett ord ”studieteknologi” och ger elever i alla åldrar och vid varje utbildningsnivå den beståndsdel som saknas i modern utbildning – nämligen att lära sig hur man lär.

Under mer än tre decennier var införandet av studieteknologin i skolor och universitet till stor del en gräsrotsinsats som initierats av lärare, enade under Applied Scholastics. Idag utgör den kampanjen på gräsrotsnivå en världsomspännande rörelse med bas vid Applied Scholastics internationella huvudkontor och utbildningscenter. Denna anläggning på över 100 tunnland öppnades 2003 och ligger i Spanish Lake-distriktet vid St. Louis i Missouri.

Det finns nu över 900 Applied Scholastics-grupper i 67 länder, och mer än 400 av dem öppnades under de gångna sju åren. Dessutom har lärare från omkring 40 länder – däribland Indien, Japan, Palestina och Swaziland – utbildats i studieteknologin. Med tanke på att dessa lärare i sin tur utbildar sina kollegor och elever, uppgår de som har dragit nytta av studieteknologin sedan öppnandet av det internationella huvudkontoret för närvarande till över 32 miljoner.