Informationskampanjen Sanningen om droger

INFORMATIONSKAMPANJEN SANNINGEN OM DROGER

Ett antidrog-initiativ sponsrat av Scientologi-kyrkan, vilket ger hopp och bidrar till att få slut på den världsomfattande tragedi som drogmissbruk innebär.

Drogmissbruk över hela världen har lett till vad som obestridligen kan beskrivas som en värld dränkt i blod och full av mänskligt lidande.

Som svar sponsrar Scientologi-kyrkan den största icke-statliga kampanjen i världen för information om droger och för att förhindra dem. Undersökningar visar att kampanjen hittills har styrt bort 500 000 ungdomar från att börja med sällskapsdroger ... eller värre.

Fortfarande finns det dock mycket kvar att göra. Sålunda erbjuder Scientologi-kyrkan sina publikationer (som varken innehåller eller förespråkar Scientologi) till likasinnade antidrog-organisationer, myndighetsinstitutioner, medborgargrupper och skolor.

Drug Free World